Hangi Durumlarda Çocuk Ürolojisi Uzmanına Başvurmak Gerekir?

Çocuk Ürolojisinin ilgilendiği hastalıkların birçoğu sinsi seyreder ve geç dönemlere kadar belirti vermez. Ancak son yıllarda tıp alanındaki gelişmeler içinde özellikle bir tanesi bu durumu olumlu yönde değiştirmiştir. Gebelere yapılan ultrasonlarda bebeğe ait anormallikler deneyimli kişilerce saptanabilmekte ve doğar doğmaz bebeğin kontrol altına alınarak gerekli tedavisinin yapılması şansı yakalanabilmektedir. Bazı hastalıklar doğumda belirti verir ve hemen tedavisine başlanır. Bazıları ise tüm çocukluk dönemi boyunca her yaşta görülebilir. Aşağıda hangi belirtilerde çocuk ürolojisi ile uğraşan bir hekime başvurulması gerektiği liste halinde verilmiştir.

 • Doğum öncesi anneye yapılan ultrasonda bebekte böbrek, mesane, idrar yolları, ve cinsel organlarla ilgili bozuklukların saptanması (her 100 gebeden birinde böbrekte genişleme saptanmaktadır, ancak ultrasonu yapan kişinin özel eğitim almış olması gerekir)
 • Yenidoğan bebekte veya daha sonraki yaşlarda işeme güçlüğü, pipide, torbalarda anormal görünüm, şişlik, işeme deliğinin penisin alt yüzünde olması, cinsiyetin belirsiz olması, kasıkta şişlik, kitle gözlenmesi, testislerin torbalarda olmaması, testislerin anormal büyük olması, testislerde renk değişikliği (morarma, aşırı kızarıklık, ağrı varsa durum acildir!)
 • İşeme bozuklukları (ince işeme, yanma, kanlı işeme, kesintili işeme)
 • İdrar kaçırma (gece veya gündüz), uykuda işeme
 • Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme (işeme güçlüğü, sık işeme, ateş), yapılan incelemelerde reflü (mesaneden böbreğe idrar geri kaçışı) saptanması
 • Yan ağrısı (böbrek bölgesinde)
 • Böbrek bölgesinde kitle
 • Penisde şekil bozuklukları (alttan işeme, eğri işeme, penisde kıvrımlanma)
 • Hatalı, komplikasyonlu sünnetler
 • Böbrek taşları

Yukardaki belirtiler aşağıda tıbbi isimleri verilen hastalıkların belirtileri olabilir:

 • Hidronefroz
 • Vezikoureteral reflü
 • Hipospadias - Epispadias
 • Kasık kanalı patolojileri (Fıtık, İnmemiş testis, Hidrosel, Varikosel)
 • İnkontinans
 • Enürezis
 • Disfonksiyonel işeme (Ürodinamik patolojiler)
 • Sünnet hataları
 • Duplikasyon anomalileri
 • Üreterosel
 • Ürogenital sistem tümörleri
 • Posterior üretral valv
 • Mesane ve kloaka ekstrofisi
 • Cinsiyet gelişim bozuklukları
 • Nöropatik mesane
 • Üriner sistem taşları

 

Bizi İzleyin

İletişim Bilgileri

Valikonağı caddesi, Yapı Kredi Vakıf Binası, No: 173, Daire: 12/3 80200 Nişantaşı, İSTANBUL
+90 212 233 12 18
+90 212 234 03 19
Top